O portalu


Portal pozega.eindigo.net uspostavljen je 2020. kao rezultat težnje Gradske knjižnice Požega da zavičajnu knjižničnu građu, koja se nalazi u zatvorenim ormarima i koja je za korištenje dostupna samo na zahtjev, oblikuje u digitalnu zbirku velikog informacijskog potencijala dostupnu stvarnim i potencijalnim korisnicima, bez obzira na mjesto pohrane.

Kontinuiranom digitalizacijom najvrjednije građe iz fundusa zavičajne zbirke, Knjižnica upoznaje javnost s pisanim i tiskanim dokumentima koji svjedoče o uzajamnoj vezi zavičaja, stvaralaštva i oblikovanja društvenog i kulturnog života grada.